KazeO

Regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez e-Place Tomasz Budzyński o numerze identyfikacyjnym NIP: 5170364287 oraz jego dostawców oprogramowania w celu świadczenia usługi dostępu gier Visual Novel, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane najdłużej przez rok od momentu porzucenia konta w serwisie Kazeo. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (za wyjątkiem danych statystycznych przetwarzanych w usługach Google przez Google Ireland oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji.

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Platforma Kazeo dostępna pod adresem internetowym http://kazeo.pl prowadzony jest przez Tomasza Budzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą e-Place, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5170364287, REGON 181042943,

 2. Platforma kazeo.pl jest własnością firmy e-Place,

 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy KazeO oraz udostępnianych produktów.

 

 

§ 2

Definicje

 

 1. Użytkownik – osoba fizyczna zakładająca konto na platformie kazeo.pl, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Administrator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą e-Place Tomasz Budzyński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5170364287, REGON 181042943,

 3. Platforma – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym http://kazeo.pl.

 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 5. Konto – konto na platformie kazeo.pl, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 7. Visual Novel (VN) – Obrazkowa gra komputerowa, która jest dostępna na platformie KazeO.

 8. Pakiet premium – Niektóre gry Visual Novel są objęte abonamentem, który jest dostępny po wykupieniu licencji w sklepie http://sklep.kazeo.pl

   

§ 3

Kontakt z Administratorem

 

 1. Adres e-mail Administratora: kontakt@kazeo.pl

 2. Administrator odpowiada również na wiadomości na fanpage https://facebook.com/KazeoVisualNovel

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu KazeO, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Opera, Chrome, Edge oraz pozostałe narzędzia umożliwiające wyświetlanie witryn internetowych,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie zawartości portalu wymaga założenia konta. Każdy zarejestrowany użytkownik otrzyma dostęp do gier Visual Novel nie objętych pakietem premium.

 3. Pakiet premium można zakupić w sklepie KazeO pod adresem https://sklep.kazeo.pl

 

§ 6

Zakładanie Konta

 

 1. Aby założyć Konto, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Login oraz e-mail.

 2. Założenie Konta na KazeO jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na kontakt@kazeo.pl

 

§ 7

Odpowiedzialność za udostępniane treści

 

 1. Celem KazeO jest promowanie gier VisualNovel oraz artystów je tworzących.

 2. Serwis może udostępniać materiały dla dorosłych.

 3. Użytkownik oznajmia, że sam będzie kontrolować treści przez siebie oglądane.

 4. Użytkownik oznajmia, że sam dobiera materiały względem swojego wieku.

 5. Odpowiedzialność za udostępniane treści biorą autorzy poszczególnych Visual Novel. Marka KazeO oraz administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za głoszone ideologie, wartości, problemy etyczne i wszelki dysonans powstały na skutek kontaktu z nieodpowiednią treścią.

 

 

 

 

 

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 2. Wszystkie zmiany będą wprowadzane w celu poprawy jakości świadczonych usług przez KazeO.